Slide 1 slide 2 Slide 3

Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist?

 

Ontevreden over de behandeling?

Het kan gebeuren dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Welke stappen kunt u dan ondernemen en waar kunt u met uw klacht terecht?

 

Hier staat uitgelegd welke mogelijkheden er zijn.

 

Praat eerst met uw logopedist

Bespreek uw klacht eerst met de logopedist. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij de klacht niet oplossen. Komt u er samen niet uit, dan zijn er twee instanties waar u met uw klacht terecht kunt. Het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten (het College) en de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn (de Klachtencommissie).

 

Beroepscode voor logopedisten

Logopedisten zijn gebonden aan normen die zijn vastgelegd in gedragsregels. Deze regels staan in de ‘Beroepscode voor Logopedisten’. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat logopedisten de belangen van de cliënt voorop stellen. Er geldt geheimhoudingsplicht en cliënten worden behandeld zonder aanziens des persoons (geen discriminatie). 

Als u vindt dat uw logopedist in strijd met de beroepscode heeft gehandeld, en zij/hij is lid van de NVLF, dan kunt u een klacht indienen bij het College.

 

Behandeling van de klacht door het College

Het College is een onafhankelijk orgaan van de NVLF en behandelt en beoordeelt klachten over leden van de NVLF. Het is daarmee een vorm van intern tuchtrecht. Het College kan binnen dit soort klachtenbehandeling sancties opleggen of aan de NVLF adviseren om een sanctie toe te passen. Behandeling van de klacht door de Klachtencommissie Sinds 1 januari 1995 zijn alle logopedisten wettelijk verplicht om een regeling te hebben voor de behandeling van klachten. Hiervoor is de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn in het leven geroepen. Bij deze commissie kunt u een klacht indienen tegen iedere logopedist, lid of geen lid van de NVLF.

 

Klachtenbehandeling door een klachtencommissie is een maatschappelijke regeling, waarbij genoegdoening van de cliënt/patiënt voorop staat. Aan uitspraken van een klachtencommissie kunnen geen sancties worden verbonden. Een klachtencommissie stelt alleen vast of een klacht gegrond of ongegrond is. Na de behandeling door de Klachtencommissie kunt u niet in hoger beroep. U kunt de klacht ook niet meer indienen bij het College. U kunt met uw klacht ook naar de burgerrechter. Deze zal rekening houden met de inmiddels gevolgde klachtprocedure en de klacht uiteraard ook toetsen aan de Beroepscode voor Logopedisten. Kosten en procedures Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van een klacht door het College of door de Klachtencommissie. Er gelden wel regels over hoe een klacht moet worden ingediend, hoe de behandeling ervan plaatsvindt en binnen welke termijn een uitspraak tegemoet kan worden gezien. Als u overweegt om een klacht in te dienen, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van het College en de Klachtencommissie. Deze informeert u of uw klacht bij het College of de Klachtencommissie ingediend kan worden.

 

Ook kunt u informatie over de procedure inwinnen.

Ondersteuning bij de klachtenbehandeling Wilt u ondersteuning bij uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de Zorgbelangorganisatie in uw regio. Wat deze organisaties kunnen doen en hoe u ze kunt bereiken vindt u op de website www.zorgbelang-nederland.nl

 

Belangrijke adressen:

 

NVLF College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten

Steinhagenseweg 2b

Postbus 75

3440 AB Woerden

Telefoon: 0348 45 70 73

 

Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn

T.a.v. ambtelijk secretaris

Steinhagenseweg 2b

Postbus 75

3440 AB Woerden

Telefoon: 0348 45 70 73

 

Zorgbelang Nederland

Postbus 2250

3500 GG Utrecht

Telefoon: 030 299 19 70

 www.zorgbelang-nederland.nl

 

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

 Postbus 1539

 3500 BM Utrecht

 Telefoon: 030 297 03 03

 Websites

 www.npcf.nl

 www.zorgkaartnederland.nl

 

 Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

 Postbus 75

 3440 AB Woerden

 0348-457070

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 www.nvlf.nl

 www.logopedie.nl

 www.logopedistzoeken.nl

 

   U kunt hier ook de klachtenprocedure in PDF formaat downloaden.

 

 

 

 

Van maandag tot en met vrijdag zijn we tussen 12:15 en 12:45 direct te bereiken op 0164-244316.
Op andere tijden kunt u op dit zelfde nummer uw boodschap inspreken. Maar uw kan ook hierboven op 'afspraak maken' klikken en uw gegevens achterlaten. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Openingstijden

Wij zijn alle werkdagen geopend:

Maandag: 8:30  -  17:30
Dinsdag: 8:30  -  17:30
Woensdag: 8:30  -  17:30
Donderdag: 8:30  -  17:30
Vrijdag: 8:30  -  17:30

 

Verhinderd?

Indien u verhinderd bent moet u dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons laten weten.
Als u later afzegt zal deze behandeling bij uzelf in rekening worden gebracht. Wij kunnen deze kosten niet in rekening brengen bij de zorgverzekeraars. Bij niet, of niet tijdig, afmelden zijn wij genoodzaakt het tarief van de behandeling rechtstreeks bij u in rekening te brengen.

 

LOGOPEDIEPRAKTIJKEN BERGEN OP ZOOM


Adres:
Logopediepraktijk Rinske Colenbrander
Bredasestraat 4
4611 CG Bergen op Zoom
Tel:
0164-244316

 

Adres:
Kakelbont Kinderpraktijk
Voormalige Melkfabriek Kamer 118
Bruinevisstraat 32
4611 HJBergen op Zoom
Tel:
0164-244316